top of page

* najlepšie ceny v širokom okolí

* 20-roČNá tradícia

* skúsenÉ kaderníČKY s mnoho roČnou praxou

* máme vlastné parkovanie

* pracujeme aj bez objednania

bottom of page